تعاریف و اصطلاحات

معضل آمار غیر دقیق خروج تحصیل کردگان از کشور

هفته نامه تجارت فردا: آنچه در محیط کسب وکار و اقتصاد دانش بنیان و خدمت محور امروزی، بیش از هر زمان دیگر رخ نمایی می نماید جریان و چرخش افراد متخصص و تحصیل نموده در میان کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه است. اما از آنجا که جریان غالب از سوی کشورهای...

23 آذر 1398

اعلام جزئیات شرایط تعلیق محرومیت بنگاه های مالی از خدمات بانکی

خبرنگاران: بانک مرکزی شرایط تعلیق محرومیت بنگاه های مالی از خدمات بانکی با نظر شورای تامین استان را به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.

30 مهر 1398