دکوراسیون

اهمیت رنگ ها در دکوراسیون فنگ شوییا

آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا هنگامی که به گلی سرخ در باغچه می نگرید، حسی خاص در درونتان احساس می نمایید؟ تصور کنید که باغ عاری از گل های رنگین و تنها پوشیده از شاخ و برگ سبز رنگ بود. آنگاه چه احساسی می داشتید؟

10 بهمن 1397