روند قهر داوطلبان ادامه دارد؛ کنکور ی ها 24 درصدآب رفتند

به گزارش بهترین مقاله، نوبت دوم کنکور 1402 هم در حال برگزاری است تا برای دومین سال، تغییرات کنکور که با کش وقوس های فراوانی هم از تصویب تا اجرا همراه بود، به مرحله عملیاتی برسد. کنکوری که دیگر در آن خبری از دروس عمومی نیست و داوطلبان در کنار پاسخ به سوالات اختصاصی شان، باید به سابقه تحصیلی شان که دیگر تاثیر قطعی 40 درصدی خواهد داشت، تکیه نمایند. یعنی داوطلبی که قرار است از این مسیر به صندلی های دانشگاه برسد، 60 درصد قبولی در کنکور و 40 درصد هم سابقه تحصیلی اش موثر خواهد بود.

روند قهر داوطلبان ادامه دارد؛ کنکور ی ها 24 درصدآب رفتند

به گزارش فرهیختگان، درست است که روند برگزاری کنکور از سال گذشته دستخوش تغییر شده، اما واقعیت این است که هنوز داوطلبان تمایل چندانی به شرکت در این مسیر ندارند. اتفاقی که مربوط به امروز و دیروز هم نیست و چند سالی می شود که آمار های مرتبط با این حوزه نشان دهنده شرایط نگاه جامعه به این بخش است.

برای درک شرایط موجود در این بخش تنها کافی است نگاهی به اطلاعات داوطلبان در سال 1400 داشته باشیم، به طوری که از بین یک میلیون و 369 هزار و 416 داوطلب ثبت نامی، یک میلیون و 184 هزار و 130 داوطلب به جلسه آزمون نرفتند یعنی 13 درصد آن ها در سر جلسه امتحان حاضر نشدند. گزارش آماری فرهیختگان از کنکور 1402 را در ادامه بخوانید.

کاهش 24 درصدی داوطلب نسبت به سال 1401

کنکور در سال های اخیر نسبت به دو دهه گذشته محبوبیت و گستردگی خود را از دست داده است. کنکور سال 1402 نسبت به سال 1401، با کاهش 24 درصدی و به عبارت دیگر با کاهش 369 هزار و 786 نفری داوطلبان همراه بوده است. اما آنچه در این میان بیشتر به چشم می آید، این است که ریزش تعداد داوطلبان حاضر در کنکور طی سال های اخیر روند رو به رشدی داشته است؛ هرچند بخش قابل توجهی از این مساله به موضوع پنجره جمعیتی کشور برمی شود، اما نمی توان در این میان بحث اشتغال فارغ التحصیلان را هم نادیده گرفت.

به نظر می رسد چالش بیکاری فارغ التحصیلان که طی سال های اخیر به یکی از مسائل جدی کشور تبدیل شده، حالا خود را با بی رغبتی داوطلبان برای تحصیل در مقطع کارشناسی نشان می دهد. به عبارت دیگر بخشی از دانش آموزان ترجیح می دهند بعد از سرانجام دوران متوسطه، یا در مقطع کاردانی تحصیل نمایند و یا در پی فراگرفتن مهارت و فنی که بتواند مسیر حضورشان در بازار کار را تسهیل کند، بروند.

سهم 61 درصدی داوطلبان دختردر کنکور سال جاری

نوبت اول کنکور سال جاری، در دی ماه با 978 هزار و 460 داوطلب برگزار گردید. نوبت دوم نیز در تیرماه سال جاری با یک میلیون و 119 هزار و 436 داوطلب در حال برگزاری است. در کنکور 1402، تاثیر معدل به 60 درصد رسیده و 85 درصد رشته ها بدون آزمون هستند. از بین تمام داوطلبان کنکور سال جاری؛ 687 هزار و 420 نفر زن و 432 هزار و 16 نفر مرد هستند. به عبارت دیگر می توان گفت 61 درصد داوطلبان زن و 39 درصد داوطلبان مرد هستند.

داوطلبان ریاضی نسبت به سال گذشته باز هم کم شدند

در کنکور 1402، 136 هزار و 851 نفر، داوطلب شرکت در کنکور ریاضی بودند. این تعداد 12 درصد از کل جمعیت کنکور را تشکیل می دهد. درحالی که سهم گروه آموزشی ریاضی از کنکور 1401، 9.7 درصد یا 145 هزار نفر بود. گروه آزمایشی ریاضی که تا سال 1399 لب مرز 150 هزار داوطلب ایستاده بود، 3 سالی می شود که از این مرز پایین تر آمده و سال جاری به 136 هزار داوطلب رسید.

گروه آموزشی ریاضی نسبت به سال قبل در داوطلبان خود ریزشی معادل 6 درصد را شاهد بوده و این گروه نسبت به سال 1400، با 3 درصد کاهش همراه بوده است. جالب اینجاست که در کنکور سال 1402 و در رشته ریاضی، زنان سهم 35.2 درصدی و مردان سهم 64.8 درصدی داشته اند. این نسبت در سال 1401 نیز به همین ترتیب است.

سهم 31 درصدی علوم انسانی ها از داوطلبان

گروه آزمایشی انسانی، 31 درصد داوطلبان سال جاری را به خود اختصاص داده و چیزی حدود 343 هزار و 515 نفر در آن شرکت نموده اند. اما آمار سال 1401 داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی 27 درصد یا 412 هزار نفر داوطلبان را به خود اختصاص می دهد.

گروه آزمایشی علوم انسانی نسبت به سال قبل، ریزشی 16 درصدی در داوطلبان خود داشته است. اما در 5 سال اخیر رشد این گروه آزمایشی به صورت میانگین 3.5 درصد بوده است. در این گروه 62.5 درصد داوطلبان زنان و 37.5 درصد داوطلبان مردان هستند.

علوم تجربی ها همچنان در اکثریت

رشته تجربی مثل همواره در جذب داوطلبان پیروز عمل نموده و 485 هزار نفر یا 43 درصد داوطلبان در آن شرکت کردند. در کنکور 1401 نیز 38 درصد یا به عبارت دیگر 574 هزار نفر از داوطلبان در کنکور تجربی شرکت کردند.

گروه آزمایشی تجربی با این وجود که نسبت به سال 1401، 15 درصد و نسبت به سال 1400 نیز 15 درصد کاهش داشته، اما همچنان نزدیک به نیمی از داوطلبان را به خود اختصاص می دهد. 7 درصد یا 318 هزار و 811 نفر از داوطلبان گروه تجربی 1402، زنان هستند و 34.3 درصد دیگر داوطلبان مردان هستند. به عبارتی می توان گفت 28 درصد از داوطلبان کنکور را زنانی تشکیل می دهند که داوطلب شرکت در گروه تجربی هستند.

74 درصد داوطلبان هنر زنان هستند

5.5 درصد از داوطلبان سال جاری در رشته هنر شرکت نموده اند و تعداد داوطلبان این رشته به 61 هزار نفر می رسد. در سال 1401 نیز 10 درصد از سهم کل داوطلبان مربوط به رشته هنر بوده است. اما سال جاری این گروه آزمایشی نسبت به سال های 1401 و 1400 به ترتیب 61 درصد و 50 درصد ریزش در داوطلبان خود داشته است. بیشترین داوطلبان گروه هنر در 5 سال اخیر مربوط به پارسال با 161 هزار داوطلب می شود. 74.3 درصد از داوطلبان گروه هنر زن و 25.7 درصد آن مرد هستند.

8 درصد از داوطلبان در کنکور زبان شرکت نموده اند

در کنکور سال جاری، گروه آزمایشی زبان 8.2 درصد از داوطلبان را به خود اختصاص داده و در سال 1401، سهم این گروه 13 درصد از داوطلبان کل بوده است. این گروه نیز در 5 سال اخیر افت و خیز های بسیاری را از سر گذرانده است. بیشترین تعداد داوطلبان این 5 سال گروه زبان مربوط به سال 1401 با حدود 195 هزار داوطلب می شود.

گروه آزمایشی زبان در سال 1402، 100 هزار ریزش در داوطلبان خود داشته و به عبارت دیگر با 52 درصد کاهش روبه رو بوده است. بعلاوه این گروه آزمایشی نسبت به سال 1400، ریزش 47 درصدی در مخاطبان خود داشته است که طبیعتا تداوم این مساله در آینده، می تواند مسائل جدی را برای رشته های این گروه و بعلاوه اساتید فعال در آن به همراه بیاورد. در گروه زبان، 65 درصد داوطلبان زن و 35 درصد داوطلبان مرد هستند.

فقط 40 درصد داوطلبان انتخاب رشته می نمایند

بخش دیگری که در سال های اخیر و در مورد کنکور بحث برانگیز بود، کم بودن انتخاب رشته داوطلبان و خالی ماندن ظرفیت دانشگاه ها بود. اگر بخواهیم به کنکور سال 98 بازگردیم و نگاهی به آمار اعلامی انتخاب رشته ها بیندازیم، باید گفت که از بین 1 میلیون و 118 هزار داوطلب تنها 453 هزار یا 40 درصد داوطلبان انتخاب رشته نموده اند. بعلاوه در کنکور سال بعد یعنی 1399، از بین 1 میلیون و 391 هزار داوطلب تنها 33 درصد آن ها انتخاب رشته کردند.

در سال 1400، 47 درصد یا 523 هزار نفر از داوطلبان و در سال 1401، تنها 39 درصد داوطلبان به انتخاب رشته پرداختند. اگر بخواهیم میانگینی از این آمار ها بگیریم، می توان حدس زد که در کنکور سال 1402، تقریبا 40 درصد داوطلبان انتخاب رشته نموده اند و علی رغم اینکه هنوز برای حرف زدن درباره تعداد داوطلبانی که در کنکور 1402 شرکت نموده و در صورت مجاز شدن دست به انتخاب رشته می زنند زود است، اما از الان معین است که بخش قابل توجهی از آن ها هم حاضر به انتخاب رشته نیستند؛ موضوعی که طی سال های گذشته به یک روال طبیعی تبدیل شده است.

منبع: فرارو
انتشار: 15 تیر 1402 بروزرسانی: 15 تیر 1402 گردآورنده: bestarticles.ir شناسه مطلب: 2276

به "روند قهر داوطلبان ادامه دارد؛ کنکور ی ها 24 درصدآب رفتند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "روند قهر داوطلبان ادامه دارد؛ کنکور ی ها 24 درصدآب رفتند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید