ایران 1 - آرژانتین 3؛ خاتمه لیگ ملت ها با ثبت دهمین شکست!

به گزارش بهترین مقاله، خبرگزاری خبرنگاران- ایران و آرژانتین در چارچوب رقابت های لیگ ملت های والیبال به مصاف هم رفتند که در پایان آرژانتین برنده بازی شد.

ایران 1 - آرژانتین 3؛ خاتمه لیگ ملت ها با ثبت دهمین شکست!

به گزارش خبرنگاران، در چارچوب رقابت های لیگ ملت های والیبال تیم های ایران و آرژانتین از ساعت 18:30 به مصاف هم رفتند که در سرانجام این بازی با حساب 3-1 به سود آرژانتین سرانجام یافت.

ترکیب اولیه ایران: میلاد عبادی پور، سعید معروف، میثم صالحی، امیر غفور، آرمان صالحی، مسعود غلامی

ست اول ایران 31 - آرژانتین 33

* اولین امتیاز این بازی برای ایران از طریق امیر غفور کسب شد.

* بازی در امتیازات ابتدایی برابر پیش رفت؛ 4-4.

* بعد از دریافت خوب در زمین آرژانتین، این تیم توانست یک امتیاز برتری را نسبت به ایران رقم بزند.

* برخورد توپ با آنتن اجازه نداد آرژانتینی ها اختلاف را به عدد دو برسانند.

* وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 7 به سود آرژانتین ثبت شد.

* امیر غفور بعد از این وقفه، برای اولین بار از طریق آرژانتینی ها دفاع شد.

* دفاع سیدمحمد موسوی روی اسپک آرژانتینی ها، باعث تساوی دو تیم در امتیاز 10 شد.

* ناهماهنگی بین موسوی و معروف روی تور، بار دیگر اختلاف را به دو امتیاز رساند؛ 12-10 به سود آرژانتین.

* دریافت های نامطمئن در زمین ایران و استفاده آرژانتین از فرصت ها باعث شد برتری این تیم بازهم افزایش پیدا کند؛15-12 به سود آرژانتین.

* میلاد عبادی پور یک امتیاز سرویس گرفت تا اختلاف کاهش یابد.

* وقت استراحت فنی دوم با حساب 16-14 به سود آرژانتین رقم خورد.

* سه پاس متوالی معروف به میثم صالحی بعد از وقت استراحت، فقط یک امتیاز برای ایران و دو امتیاز برای آرژانتین در بر داشت.

* رسیدن اختلاف امتیاز به عدد 4 باعث شد آلکنو وقت استراحت دریافت کند؛ 19-15 به سود ایران.

* با این وقفه ورق برگشت و ایران دو امتیاز متوالی روی اسپک صالحی و با دفاع موسوی گرفت.

* کاهش اختلاف باعث شد این بار سرمربی آرژانتین وقت استراحت بگیرد.

* سرویس های خوب میثم صالحی و عملکرد خوب موسوی و معروف روی تور، اختلاف را به عدد یک رساند.

* ورود بردیا سعادت به جای معروف برای دفاع روی تور هم حربه ای بود که جواب داد و بازی در عدد 20 به تساوی رسید.

* با اینکه داور امتیاز 21 را زودتر به ایران داده بود، ویدیوچک نشان داد توپ به دست مدافعان آرژانتین برخورد نکرده است و امتیاز به رقیب ایران رسید.

* صابر کاظمی برای زدن سرویس به جای موسوی وارد زمین شد.

* بازی به اوج حساسیت رسیده و دو تیم برابر پیش می فرایند؛ 22-22.

* بعد از سرویس خوب آرژانتینی ها و دریافت بد در زمین ایران، داور خطای حمل توپ مسعود غلامی را گرفت تا آرژانتین به امتیاز 24 برسد.

* اعتراض معروف و آلکنو هم تغییری در تصمیم داور ایجاد نکرد؛ 24-22.

* امیر غفور دفاع سرنوشت سازی داشت تا بازی در امتیاز 24 برابر شود.

* یک دفاع فوق العاده از محمد موسوی باعث شد ایران یک امتیاز پیش بیفتد؛ 26-25 به سود ایران.

* این رالی همچنان ادامه دارد؛ 27-27.

* همچنان دو تیم برابر پیش می فرایند؛ 29-29.

* ایران در آستانه پیروزی قرار داشت، اما هوش پاسور آرژانتین مانع از این اتفاق شد.

* درخواست بازبینی آلکنو بعد از دفاع شدن امیر غفور مثمرثمر نبود.

* حالا آرژانتین یک امتیازپیش افتاده؛ 32-31.

* با توپی که مسعود غلامی به تور کوبید، ایران در این رالی نفس گیر شکست خورد.

* آرژانتین ست اول را 33-31 به سود خود رقم زد.

ست دوم ایران 23 - آرژانتین 25

* ایران با همان ترکیب اولیه ست اول وارد زمین شد.

* شاگردان آلکنو که به نظر روحیه خود را بازیابی کرده بودند، این ست را بهتر آغاز کردند.

* ایران با دفاع و دریافت عقب زمین دو امتیاز پیش افتاد؛ 4-2 به سود ایران.

* آرژانتینی ها با استفاده از اشتباهات ایران عقب افتادگی را جبران کرده و حتی پیش افتادند.

* وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 7 به سود ایران رقم خورد.

* یک امتیاز سرویس برای آرژانتین فاصله را به عدد دو رساند؛ 9-7.

* بعد از سرویس خوب میثم صالحی، این بازیکن به موقع سر جای خود بازنگشت تا لیبروی آرژانتین هم به شکلی عجیب از ایران امتیاز بگیرد.

* وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر 14 به سود آرژانتین ثبت شد.

* آبشار میثم صالحی در زمین آرژانتین فرود نیامد و با اسپک بازیکن آرژانتین جواب داده شد تا اختلاف به عدد سه برسد.

* امتیاز سرویس مسعود غلامی باعث شد تا اختلاف به عدد یک کاهش یابد.

* آرژانتین همچنان برتری خود را حفظ کرده؛ 19-17.

* با ورود صابر کاظمی به جای موسوی به زمین و قرار گرفتنش در خط سرویس، ایران توانست بازی را در امتیاز 20 برابر کند.

* بردیا سعادت هم به جای سعید معروف وارد زمین شد تا در دفاع روی تور یاری کند.

* مندس، سرمربی آرژانتین وقت استراحت گرفت.

* با وجود این وقفه، ایران با یک دفاع فوق العاده سه نفره توانست از آرژانتین پیش بیفتد.

* صابر کاظمی یک امتیاز سرویس گرفت تا ایران 2 امتیاز پیش بیفتد؛ 22-20.

* فرایند فوق العاده ایران، مندس را مجبور کرد دوباره وقت استراحت بگیرد.

* بالاخره صابر کاظمی سرویس خود را به بیرون زد تا آرژانتین به امتیاز 21 برسد.

* با توپی که امیر غفور به بیرون زد، بازی برابر شد؛ 22-22.

* آلکنو وقت استراحت گرفت.

* مسعود غلامی توپ را به بیرون زد تا آرژانتین زودتر به امتیاز 24 برسد.

* آلکنو برای جلوگیری از باخت تیمش بار دیگر تایم اوت درخواست کرد.

* امیر غفور هم دفاع شد تا آرژانتین در عین ناباوری 25 بر 23 برنده ست دوم شود.

ست سوم: ایران 32- آرژانتین 30

* تنها تغییر در ترکیب ایران نسبت به دو قبلی، ورود حضرت پور به جای صالحی در پست لیبرو است.

* سه امتیاز ابتدایی در این ست با سرویس های خوبی که آرژانتین زد، به این تیم رسید.

* سرویس خوب امیر غفور هم باعث نشد اختلاف سه امتیازی به وجود آمده، کمتر شود.

* بالاخره با سرویس خوب صالحی و در ادامه چند بار رفت و برگشت توپ، ایران اختلاف را کاهش داد؛ 6-4 به سود آرژانتین.

* این بار میلاد عبادی پور دفاع شد.

* آرژانتین با سرویس های خوب و استفاده از توپ های برگشتی همچنان پیروز است.

* وقت استراحت فنی اول؛ 8-4 به سود آرژانتین.

* سعید معروف و امیر غفور جای خود را به کریمی و کاظمی دادند.

* صابر کاظمی همچون ست دوم در خط سرویس خوب عمل کرد تا آرژانتینی ها مجبور به اشتباه شوند؛ 9-7 به سود آرژانتین.

* امتیاز سرویس عبادی پور با چاشنی شانس اختلاف را به عدد یک رساند.

* آرژانتین همچنان تیم برتر میدان است؛ 13-11.

* با سرویس های میثم صالحی، اشتباهات بازیکنان آرژانتین و عملکرد خوب ایران، شاگردان آلکنو سه امتیاز متوالی کسب کردند؛ 14-13 به سود ایران.

* مندس مجبور شد وقت استراحت دریافت کند.

* وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر 15 به سود ایران ثبت شد.

* با اینکه ایران شانس افزایش اختلاف را روی سرویس خوب کریمی داشت، میثم صالحی دفاع شد؛ 19-19.

* ادامه سرویس های خوب از بازیکنان ایران و اسپک موسوی باعث شد ایران از آرژانتین پیشی بگیرد؛ 21-19.

* مندس مجبور به گرفتن وقت استراحت شد.

* سرویس موسوی به زمین ایران برگشت و غلامی آن را تبدیل به امتیاز کرد؛ 23-20 به سود ایران.

* کاهش اختلاف امتیاز به عدد یک باعث شد آلکنو وقت استراحت بگیرد.

* ایران با اسپک عبادی پور به امتیاز 24 رسید.

* در شرایطی که ایران 24-23 پیش بود، آلکنو قبل از سرویس آرژانتین با تایم اوت در بازی وقفه ایجاد کرد.

* کاظمی می توانست ست سوم را به سود ایران رقم بزند، اما توپ را به تور کوبید؛ 24-24.

* این رالی همچنان ادامه دارد؛ 28-28.

* با اینکه ایران تا مرز باخت هم پیش رفت، در نهایت با چند دفاع روی تور مناسب در ست سوم به برتری رسید؛ 32-30.

ست چهارم:

* جواد کریمی و صابر کاظمی از ابتدای ست چهارم هم وارد زمین شدند تا معروف و غفور همچنان نیمکت نشین باشند.

* فرود نیامدن آبشارهای ایرانی ها در زمین آرژانتین و عملکرد خوب رقیب در دفاع روی تور، امتیازات را یکی پس از دیگری در ابتدای این ست به حساب آرژانتین واریز کرد.

* ولادیمیر آلکنو وقت استراحت گرفت؛ 4-0 به سود آرژانتین.

* بالاخره صابر کاظمی توانست اولین امتیاز ایران را کسب کند.

* دومین امتیاز هم با خطای بازیکن آرژانتین به حساب ایران واریز شد.

* میثم صالحی هم دفاع شد تا ایران بار دیگر 4 امتیاز عقب بیفتد؛ 7-3.

* وقت استراحت فنی اول؛ 8-4 به سود آرژانتین.

* سرمربی آرژانتین یکی از فرصت های بازبینی خود را روی امتیاز ششم ایران از دست داد.

* جواد کریمی با عملکرد خوب در خط سرویس باعث اشتباه بازیکنان آرژانتین و به دست آمدن دو امتیاز برای ایران شد.

* صابر کاظمی دفاع شد تا آرژانتین باز هم برتری اش را دیکته کند؛ 12-9 آرژانتین.

* یک امتیاز سرویس هم از دست میثم صالحی به آرژانتین رسید؛ 14-10.

* دریافت های بد ادامه دارد. این بار میثم صالحی توپ را به بیرون زد تا اختلاف بازهم بیشتر شود.

* وقت استراحت فنی دوم؛ 16-11 به سود آرژانتین.

* صالحی بار دیگر دفاع شد تا جای خود را به مرتضی شریفی بدهد.

* فاصله زیاد شده و آرژانتین به سمت پیروزی در این بازی پیش می رود؛ 17-11.

* این بار ویدیو چک به یاری ایران آمد و نشان داد توپ در زمین آرژانتین خوابیده.

* با یک دفاع خوب اختلاف کاهش پیدا کرد؛ 18-14.

* سیدمحمد موسوی به خاطر مصدومیت آرنج از بازی بیرون رفت.

* ضربات آرام عبادی پور دو بار در زمین آرژانتین با دریافت همراه شد تا اختلاف بازهم بیشتر و بیشتر شود؛ 21-15.

* آلکنو برای جلوگیری از باخت تیمش وقت استراحت گرفت.

* در نهایت بازی 25 بر 18 در ست چهارم به سود آرژانتین به سرانجام رسید.

بدین ترتیب ایران در آخرین بازی خود در لیگ ملت ها 3 بر یک مقابل آرژانتین شکست خورد.

منبع: خبرگزاری آریا
انتشار: 3 مرداد 1400 بروزرسانی: 3 مرداد 1400 گردآورنده: bestarticles.ir شناسه مطلب: 1740

به "ایران 1 - آرژانتین 3؛ خاتمه لیگ ملت ها با ثبت دهمین شکست!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ایران 1 - آرژانتین 3؛ خاتمه لیگ ملت ها با ثبت دهمین شکست!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید