شمشیربازی

شروع اردوی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر برای جام جهانی مصر

به گزارش خبرنگاران، مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی، فرزاد باهر ارسباران، نیما زاهدی و جواد میرحسینی ترکیب اردونشینان تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر هستند که از روز گذشته دور جدید تمرینات خود را زیر نظر پیمان فخری و در محل آموزشگاه...

24 مهر 1398