وزنه برداری

بازگشایی باشگاه کشتی نفت پس از 8 سال، نجفی جویباری: کشتی تهران تعطیل شده است

باشگاه قدیمی و با سابقه کشتی نفت تهران در تهرانسر که روزگاری حرف های زیادی برای گفتن داشت، پس از 8 سال تعطیلی بازگشایی شد.

24 شهریور 1398

سرانجام کار بانوی وزنه بردار ایران با مقام چهارم گروه B

به گزارش خبرنگاران، در روز نخست بیست و نهمین دوره رقابت های وزنه برداری قهرمانی آسیا، پوپک بسامی نخستین نماینده ایران بود که به روی تخته رفت. بسامی در گروه B مسابقات در دسته 55 کیلوگرم با مجموع 143 کیلوگرم به کار خود سرانجام داد.

20 تیر 1398

شکستن غیر رسمی رکورد دنیا توسط کیا قدمی در مسابقات وزنه برداری استانی

وزنه بردار 109 کیلوگرم ایران به طور غیر رسمی رکورد دوضرب دنیا را شکست.

29 اردیبهشت 1398